GOVERNMENT

இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

Closing Date : 25.11.2019

📌 பதவிகள் விபரம்

01. SENIOR LECTURER GR I

02. SENIOR LECTURER GR II

03. LECTURER (PROBATIONARY)

04. LECTURER (UNCONFIRMED)

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 25.11.2019Related Articles

Close