GOVERNMENT

இலங்கை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் கல்வி சாரா ஊழியர் பதவிக்கு வெற்றிடம்.

Closing Date : 13.11.2019

📌 பதவி – செயற்றிட்ட உதவியாளர்

தகைமைகள்👉 உயர்தரத்தில் சித்தி
👉 ஆங்கிலத்தில் புலமை
👉 MS Office அறிவு
👉 முன்னைய துறை அனுபவம்
Related Articles

Close