GAZETTE

அரச வர்த்தமானி | GOVERNMENT GAZETTE!

📌 01.11.2019 அன்றைய அரச வர்த்தமானியில் வெளியான அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரோ பார்வையில்…
01. பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்

i. தமிழ் மொழி மூலம் பிறப்பு இறப்பு மற்றும் விவாகம் மேலதிக விவாகம் பதிவாளர் பதவி – களுத்துறை மாவட்டம்

ii முஸ்லிம் விவாகம் பதிவு செய்தல் பதிவாளர் பதவி – நுவரெலியா மாவட்டம்

iii பிறப்பு இறப்பு மற்றும் விவாகம் மேலதிக விவாகம்( கண்டிய/ பொது) பதிவாளர் பதவி – கண்டி மாவட்டம்

02. இலங்கை கடற்படை
i. இலங்கை நிரந்தரக் கடற்படையின் கைவினைப் பகுதியில் கடற்படை வீரர்களுக்கான வெற்றிடங்கள்

03. இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம்

i. இஸ்லாமிய சன்மார்க்க அஹதிய்யா, அல்குர் அல்குர்ஆன் பாடசாலை இறுதிச் சான்றிதழ் பரீட்சைவர்த்தமானி | GAZETTE = TAMIL | SINHALA

Related Articles

Close