GOVERNMENT

இலங்கை தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

Closing Date : 20.11.2019


📌 பதவிகள் விபரம்

01. CHIEF INVESTIGATION OFFICER

02. ADDITIONAL DIRECTOR

03. PROVINCIAL DIRECTORS

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 20.11.2019
Related Articles

Close