GOVERNMENTJOB NEWS

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!

வேலையற்ற பட்டதாரிகளை பயிலுனர் செயற்றிட்ட அதிகாரிகளாக நியமனம் செய்தல் – விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

  •  வயதெல்லை : 18 – 45

 

விண்ணப்ப படிவம்

tamil | sinhala | english

Related Articles

Close