CentralGOVERNMENT

மத்திய மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவின் கீழ் நிலவும் தொழில்நுட்ப அதிகாரி (சிவில்) தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான (திறந்த/மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) போட்டிப்பரீட்சைக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 17.05.2019

Related Articles

Close