GOVERNMENT

ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

📌 பதவி – SYSTEMS ENGINEER

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 21.09.2019

(தகைமையுடையவர்கள் தங்களது இற்றைப்படுத்தப்பட்ட சுய விபரக் கோவையை அனுப்பி வையுங்கள்)

Related Articles

Close